Hiển thị một kết quả duy nhất

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Bàn inox có 1 giá nan dưới

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Bàn làm việc có 1 giá dưới

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Bàn làm việc có 2 giá dưới

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 1 hố có thành chắn sau

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 1 hố có thành chắn xung quanh

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 1 hố lệch phải, có bàn, có thành sau

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 1 hố lệch trái, có bàn, có thành sau

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 2 hố

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 2 hố lệch phải có bàn

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 2 hố lệch trái có bàn

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Chậu rửa 3 hố

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá 4 tầng đục lỗ

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá 4 tầng lưới

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá 4 tầng nan

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá 4 tầng phẳng

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá cỡ nhỡ 3 tầng

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá nhỏ để đồ gia vị 2 tầng

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Giá nhỏ để đồ gia vị 3 tầng

Bàn bếp, chậu rửa, giá kệ & lọc mỡ

Lọc mỡ chậu rửa