Bàn inox có 1 giá nan dưới

– Làm bàn để đồ, ra đồ, sơ chế thực phẩm,..
– Hàn gấp bằng máy thủy lực.
– Có gân trợ lực tăng cứng.
– Có chân tăng chỉnh.