Bàn làm việc có 2 giá dưới

– Bàn làm việc chế biến thực phẩm.
– Có 2 giá dưới tiện lợi