Chậu rửa 1 hố có thành chắn xung quanh

– Chậu rửa có thành chắn, ngăn nước và các tạp chất bắn ra ngoài.