Chậu rửa 1 hố lệch phải, có bàn, có thành sau

– Chậu rửa 1 hố có bàn để đồ tiện lợi.
– Có thành sau ngăn nước và tạp chất.