Chậu rửa 1 hố lệch trái, có bàn, có thành sau

– Chậu rửa 1 hố có bàn tiện lợi.
– Có thành sau ngăn nước bắn ra ngoài.