Chậu rửa 2 hố lệch trái có bàn

– Chậu rửa công nghiệp 2 hố lệch trái.
– Có bàn để đồ tiện lợi.
– Có giằng tăng cứng.
– Có thành sau ngăn nước và tạp chất.