Chậu rửa 2 hố

– Chậu rửa công nghiệp 2 hố.
– Có bàn 2 bên.
– Có giằng tăng cứng.
– Có thành sau ngăn nước và tạp chất.