Giá nhỏ để đồ gia vị 2 tầng

– Giá để đồ kích thước nhỏ gọn.
– 2 tầng tiện lợi.