Lọc mỡ chậu rửa

– Thiết bị chuyên dùng để lọc mỡ, lọc rác sau chậu rửa.
– Hạn chế tắc đường ống, cống rãnh.