Thông gió treo tường

  • Lưu thông không khí cho khu nấu
  • Kết cấu chắc chắn, có hộp đựng mỡ.