Tủ đông lạnh

  •  Hệ thống tĩnh
  • Cách nhiệt Polyurethane, không chứa CFC
  • Bên Trong tủ: Nhôm đúc sẵn
  • Bên ngoài tủ: Thép chuẩn
  • Gasket có thể tháo rời và thay thế.