Xe đẩy thức ăn 2 tầng

– Các tầng giá bằn inox chất lượng cao được cắt gấp định hình bằng máy thủy lực chuyên dụng.

– Tay đẩy bằng inox ống, uốn tạo hình bằng máy uốn thủy lực.

– Có thành chắn xung quanh ở mỗi giá.

– Các mối hàn thực hiện bằng công nghệ hàn tig có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa mối hàn.

– Có 4 bánh xe, 2 bánh có phãm hãm